آموزش های ویدئویی ارائه شده توسط گروه کامسولفا

 

 

 • آموزش توزیع دما در یک استوانه با انتقال حرارت هدایتی

  قیمت محصول: 0 تومان

  جزئیات
  میلاد قهرمانی

  توسط: میلاد قهرمانی

  آموزش توزیع دما در یک استوانه با انتقال حرارت هدایتی 0 تومان
  میلاد قهرمانی

  توسط: میلاد قهرمانی

 • آموزش رایگان آشنایی با محیط نرم افزار کامسول

  قیمت محصول: 0 تومان

  جزئیات

  توسط: محمد محمودنژاد

  آموزش رایگان آشنایی با محیط نرم افزار کامسول 0 تومان

  توسط: محمد محمودنژاد

 • آموزش رایگان اشتباهات رایج در زمان شبیه سازی با کامسول

  قیمت محصول: 0 تومان

  جزئیات

  توسط: محمد محمودنژاد

  آموزش رایگان اشتباهات رایج در زمان شبیه سازی با کامسول 0 تومان

  توسط: محمد محمودنژاد

 • آموزش رایگان تحلیل کامل بیم یا تیر یکسر گیردار با نرم افزار کامسول

  قیمت محصول: 0 تومان

  جزئیات

  توسط: محمد محمودنژاد

  آموزش رایگان تحلیل کامل بیم یا تیر یکسر گیردار با نرم افزار کامسول 0 تومان

  توسط: محمد محمودنژاد

 • آموزش رایگان رسم شکل شماتیک رنگی

  قیمت محصول: 0 تومان

  جزئیات

  توسط: محمد محمودنژاد

  آموزش رایگان رسم شکل شماتیک رنگی 0 تومان

  توسط: محمد محمودنژاد

 • آموزش رایگان شبیه سازی اثر خمیدگی در لوله نوری با کامسول

  قیمت محصول: 0 تومان

  جزئیات
  یگانه آقامحمدی

  توسط: یگانه آقامحمدی

  آموزش رایگان شبیه سازی اثر خمیدگی در لوله نوری با کامسول 0 تومان
  یگانه آقامحمدی

  توسط: یگانه آقامحمدی

 • آموزش رفع مشکل سیاه شدن صفحه در نرم افزار کامسول تمامی ورژنها

  قیمت محصول: 0 تومان

  جزئیات

  توسط: محمد محمودنژاد

  آموزش رفع مشکل سیاه شدن صفحه در نرم افزار کامسول تمامی ورژنها 0 تومان

  توسط: محمد محمودنژاد

 • آموزش شبیه سازی پیزوالکتریک انرژی هاروستینگ

  قیمت محصول: 19000 تومان

  جزئیات

  توسط: محمد محمودنژاد

  آموزش شبیه سازی پیزوالکتریک انرژی هاروستینگ 19000 تومان

  توسط: محمد محمودنژاد

 • آموزش شبیه سازی راکتور شیمیایی با خنک کننده ایزوترمال

  قیمت محصول: 19000 تومان

  جزئیات
  میلاد قهرمانی

  توسط: میلاد قهرمانی

  آموزش شبیه سازی راکتور شیمیایی با خنک کننده ایزوترمال 19000 تومان
  میلاد قهرمانی

  توسط: میلاد قهرمانی

 • آموزش شبیه سازی واکنش گاز-آب در کامسول

  قیمت محصول: 0 تومان

  جزئیات
  میلاد قهرمانی

  توسط: میلاد قهرمانی

  آموزش شبیه سازی واکنش گاز-آب در کامسول 0 تومان
  میلاد قهرمانی

  توسط: میلاد قهرمانی