آموزش های ویدئویی ارائه شده توسط گروه کامسولفا

 

 

 • شبیه سازی جریان آرام آب در یک لوله

  قیمت محصول: 0 تومان

  جزئیات
  میلاد قهرمانی

  توسط: میلاد قهرمانی

  شبیه سازی جریان آرام آب در یک لوله 0 تومان
  میلاد قهرمانی

  توسط: میلاد قهرمانی

 • شبیه سازی جداسازی ذرات با نیروی دی الکتروفورسیس در کامسول

  قیمت محصول: 29000 تومان

  جزئیات

  توسط: محمد محمودنژاد

  شبیه سازی جداسازی ذرات با نیروی دی الکتروفورسیس در کامسول 29000 تومان

  توسط: محمد محمودنژاد

 • آموزش کامل شبیه سازی فتودیود نیمه هادی در نرم افزار کامسول

  قیمت محصول: 29000 تومان

  جزئیات
  شهاب دیندار

  توسط: شهاب دیندار

  آموزش کامل شبیه سازی فتودیود نیمه هادی در نرم افزار کامسول 29000 تومان
  شهاب دیندار

  توسط: شهاب دیندار

 • آموزش کامل شبیه سازی شتاب سنج خازنی MEMS با نرم افزار کامسول

  قیمت محصول: 19800 تومان

  جزئیات

  توسط: محمد محمودنژاد

  آموزش کامل شبیه سازی شتاب سنج خازنی MEMS با نرم افزار کامسول 19800 تومان

  توسط: محمد محمودنژاد

 • آموزش کامل شبیه سازی ژیروسکوپ پیزو الکتریکی دیاپازونی با نرم افزار کامسول

  قیمت محصول: 19000 تومان

  جزئیات

  توسط: محمد محمودنژاد

  آموزش کامل شبیه سازی ژیروسکوپ پیزو الکتریکی دیاپازونی با نرم افزار کامسول 19000 تومان

  توسط: محمد محمودنژاد

 • آموزش شبیه سازی واکنش گاز-آب در کامسول

  قیمت محصول: 0 تومان

  جزئیات
  میلاد قهرمانی

  توسط: میلاد قهرمانی

  آموزش شبیه سازی واکنش گاز-آب در کامسول 0 تومان
  میلاد قهرمانی

  توسط: میلاد قهرمانی

 • آموزش شبیه سازی راکتور شیمیایی با خنک کننده ایزوترمال

  قیمت محصول: 19000 تومان

  جزئیات
  میلاد قهرمانی

  توسط: میلاد قهرمانی

  آموزش شبیه سازی راکتور شیمیایی با خنک کننده ایزوترمال 19000 تومان
  میلاد قهرمانی

  توسط: میلاد قهرمانی

 • آموزش شبیه سازی پیزوالکتریک انرژی هاروستینگ

  قیمت محصول: 19000 تومان

  جزئیات

  توسط: محمد محمودنژاد

  آموزش شبیه سازی پیزوالکتریک انرژی هاروستینگ 19000 تومان

  توسط: محمد محمودنژاد

 • آموزش رفع مشکل سیاه شدن صفحه در نرم افزار کامسول تمامی ورژنها

  قیمت محصول: 0 تومان

  جزئیات

  توسط: محمد محمودنژاد

  آموزش رفع مشکل سیاه شدن صفحه در نرم افزار کامسول تمامی ورژنها 0 تومان

  توسط: محمد محمودنژاد

 • آموزش رایگان شبیه سازی اثر خمیدگی در لوله نوری با کامسول

  قیمت محصول: 0 تومان

  جزئیات
  یگانه آقامحمدی

  توسط: یگانه آقامحمدی

  آموزش رایگان شبیه سازی اثر خمیدگی در لوله نوری با کامسول 0 تومان
  یگانه آقامحمدی

  توسط: یگانه آقامحمدی