0
02188409038 09224335490 (پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 18)
محتوای گالری

ژیروسکوپ ارتعاشی خطی دو محوره چند درجه آزادی

شبیه سازی یک ژیروسکوپ دو محوره با استفاده از تکنولوژی میکروماشین کاری سطحی جهت اندازه­ گیری سرعت زاویه­ ای خودرو ارائه شده است، که در مقابل شوک و عیوب ناشی از فرآیندهای میکرو ساخت مقاوم است. ساختار پیشنهادی که در ...