جدیدترین آموزشهای رایگان :
گروه آموزشی کامسولفا

کامسولفا بستری برای ارتباط دانشجویان و مدرسین است، نه یک وبسایت خرید و فروش ویدئوی آموزشی. هدف کامسولفا ایجاد پایگاهی برای تمام اساتید و متخصصین نرم افزار کامسول در همه رشته ها درکل کشور است تا بتوانند درکنار هم سطح یادگیری دانشجویان را در هر نقطه از کشور در نرم افزار کامسول به سطح استاندارد برسانند.