0
02188409038 09224335490 (پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 18)

نظرسنجی دوره ها

لطفا از طریق فرم نظرسنجی زیر ما را در ارائه خدمات هر چه بهتر در آینده یاری نمایید. در صورتیکه در بیش از یک دوره شرکت نموده اید. برای هر دوره یک نظرسنجی جدا ارسال نمایید. با ارسال هر نظرسنجی برای شما عزیزان در آینده هدایایی در نظر گرفته خواهد شد. تکمیل این فرم نظرسنجی 10 دقیقه از زمان شما را خواهد گرفت.

نظرسنجی

 • Hidden
 • از 1 (ناراضی) تا 10 (رضایت کامل) نمره دهید.
  لطفاً یک یک از 1 به 10 وارد کنید.
 • از 1 (کاملا ناقص) تا 10 (کاملا جامع) نمره دهید.
  لطفاً یک یک از 1 به 10 وارد کنید.
 • از 1 (عدم تسلط) تا 10 (مسلط) نمره دهید.
  لطفاً یک یک از 1 به 10 وارد کنید.
 • از 1 (عدم تسلط) تا 10 (مسلط) نمره دهید.
  لطفاً یک یک از 1 به 10 وارد کنید.
 • از 1 (سخت و نامفهوم) تا 10 (آسان و قابل فهم) نمره دهید.
  لطفاً یک یک از 1 به 10 وارد کنید.
 • از 1 (خسته کننده) تا 10 (جذاب) نمره دهید.
  لطفاً یک یک از 1 به 10 وارد کنید.
 • از 1 (سخت و گیج کننده) تا 10 (آسان و مشخص) نمره دهید.
  لطفاً یک یک از 1 به 10 وارد کنید.
 • از 1 (بسیار نامناسب) تا 10 (عالی) نمره دهید.
  لطفاً یک یک از 1 به 10 وارد کنید.
 • از 1 (کاملا ناراضی) تا 10 (کاملا راضی) نمره دهید.
  لطفاً یک یک از 1 به 10 وارد کنید.
 • این بخش برای مدرس ارسال میگردد.
 • این بخش برای بخش پشتیبانی و مدیریت گروه کامسولفا ارسال میگردد.