0
02188409038 09224335490 (پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 18)

نظرسنجی دوره ها

لطفا از طریق فرم نظرسنجی زیر ما را در ارائه خدمات هر چه بهتر در آینده یاری نمایید. در صورتیکه در بیش از یک دوره شرکت نموده اید. برای هر دوره یک نظرسنجی جدا ارسال نمایید. با ارسال هر نظرسنجی برای شما عزیزان در آینده هدایایی در نظر گرفته خواهد شد. تکمیل این فرم نظرسنجی 10 دقیقه از زمان شما را خواهد گرفت.

نظرسنجی

 • Hidden
 • از 1 (ناراضی) تا 10 (رضایت کامل) نمره دهید.
  Please enter a number from 1 to 10.
 • از 1 (کاملا ناقص) تا 10 (کاملا جامع) نمره دهید.
  Please enter a number from 1 to 10.
 • از 1 (عدم تسلط) تا 10 (مسلط) نمره دهید.
  Please enter a number from 1 to 10.
 • از 1 (عدم تسلط) تا 10 (مسلط) نمره دهید.
  Please enter a number from 1 to 10.
 • از 1 (سخت و نامفهوم) تا 10 (آسان و قابل فهم) نمره دهید.
  Please enter a number from 1 to 10.
 • از 1 (خسته کننده) تا 10 (جذاب) نمره دهید.
  Please enter a number from 1 to 10.
 • از 1 (سخت و گیج کننده) تا 10 (آسان و مشخص) نمره دهید.
  Please enter a number from 1 to 10.
 • از 1 (بسیار نامناسب) تا 10 (عالی) نمره دهید.
  Please enter a number from 1 to 10.
 • از 1 (کاملا ناراضی) تا 10 (کاملا راضی) نمره دهید.
  Please enter a number from 1 to 10.
 • این بخش برای مدرس ارسال میگردد.
 • این بخش برای بخش پشتیبانی و مدیریت گروه کامسولفا ارسال میگردد.