0
02188409038 09224335490 (پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 18)
محتوای الگوریتم حرکت مش سیال

بر‌هم‌کنش سازه و سیال (FSI) با استفاده از COMSOL Multiphysics

ما خرسندیم که از نقی الابباسی از Veryst Engineering به عنوان یک وبلاگ نویس مهمان استقبال می‌کنیم. در ادامه بخوانید که این مشاور تأیید شده­ ی COMSOL درباره بر‌هم کنش سازه و سیال (FSI) چه می‌گوید؟ دو هفته پیش یک ...