0
02188409038 09224335490 (پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 18)
محتوای جریان غیر گرمایی

معرفی ماژول جریان متخلخل یا ماژول حرکت سیال در محیط متخلخل در نرم افزار کامسول

بسیاری از صنایع نیازمند مدل سازی ماژول جریان متخلخل هستند. ماژول Porous Media Flow، که به نسخه 5.5 نرم افزار COMSOL Multiphysics® اضافه شده است، این امکان را فراهم کرده تا به طور کمی در مورد میزان جرم، شتاب و انتقال ...