0
02188409038 09224335490 (پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 18)
محتوای محیط متخلخل

معرفی ماژول جریان متخلخل یا ماژول حرکت سیال در محیط متخلخل در نرم افزار کامسول

بسیاری از صنایع نیازمند مدل سازی ماژول جریان متخلخل هستند. ماژول Porous Media Flow، که به نسخه 5.5 نرم افزار COMSOL Multiphysics® اضافه شده است، این امکان را فراهم کرده تا به طور کمی در مورد میزان جرم، شتاب و انتقال ...

راکتورهای چندمقیاسی: راکتور بستر آکنده در نرم افزار کامسول

احتمالاً متداول‌ترین راکتور در صنایع شیمیایی راکتور بستر آکنده است. این راکتور در سنتز شیمیایی برای تصفیه پساب و احتراق کاتالیزوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. اغلب اوقات، کاتالیز ناهمگن نیاز به بستر آکنده دارد. طرح متداول بستر آکنده شامل یک ...