0
02188409038 09224335490 (پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 18)
محتوای پلاریتونهای پلاسمون سطح (SPP)

شبیه سازی انتقال نوری فوق العاده در فرکانس‌های تراهرتز در نرم افزار COMSOL Multiphysics

انتقال نوری فوق العاده (EOT) فرایند مهمی در کاربردهای تراهرتز است. توسعه برنامه‌های EOT می‌تواند منجر به بهبود تصویربرداری پزشکی، تضمین کیفیت (وسیله است که احتمال رعایت حداقل‌های استاندارد کیفیت در فرایند تولید را به حداکثر می‌رساند) و موارد دیگر ...