0
02188409038 09224335490 (پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 18)
محتوای Built-in Material Library

شبیه سازی انتقال نوری فوق العاده در فرکانس‌های تراهرتز در نرم افزار COMSOL Multiphysics

انتقال نوری فوق العاده (EOT) فرایند مهمی در کاربردهای تراهرتز است. توسعه برنامه‌های EOT می‌تواند منجر به بهبود تصویربرداری پزشکی، تضمین کیفیت (وسیله است که احتمال رعایت حداقل‌های استاندارد کیفیت در فرایند تولید را به حداکثر می‌رساند) و موارد دیگر ...