0
02188409038 09224335490 (پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 18)
محتوای Multiphase Flow

معرفی ماژول جریان متخلخل یا ماژول حرکت سیال در محیط متخلخل در نرم افزار کامسول

بسیاری از صنایع نیازمند مدل سازی ماژول جریان متخلخل هستند. ماژول Porous Media Flow، که به نسخه 5.5 نرم افزار COMSOL Multiphysics® اضافه شده است، این امکان را فراهم کرده تا به طور کمی در مورد میزان جرم، شتاب و انتقال ...