0
02188409038 09224335490 (پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 18)
محتوای optical ring resonator

محاسبه خصوصیات طیفی تشدید کننده حلقه نوری  (optical ring resonator) در نرم افزار COMSOL Multiphysics

اگر زمانی از گنبد عجیب کلیسای جامع سنت پاول در لندن بازدید کردید، مراقب صحبت‌های خود باشید زیرا صدا ایجاد شده در قسمت گنبد در مناطق دیگر نیز به وضوح شنیده می‌شود. در خصوص این پدیده شخصی به اسم لرد ...