0
02188409038 09224335490 (پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 18)

معنی درجات آزادی (DOFs) در کامسول (COMSOL Multiphysics) چیست؟

زمان ‌حل و الزامات حافظه به شدت به تعداد درجات آزادی (degrees of freedom) مدل، در کامسول ارتباط دارد. غالبا بهتر است تعداد درجات آزادی براساس تعداد المان های مدل تخمین زده شود.

در اکثر رابط‌های فیزیکی، متغیر وابسته در تمام نودهای هر شبکه وجود دارد. این بدین معنا است که تعداد درجات آزادی از حاصلضرب تعداد گره‌ها در تعداد متغیرهای وابسته به دست می آید. رابطه بین تعداد نودها و تعداد المان ها، به ترتیب المان ها بستگی دارد و بین 2D و 3D متفاوت است. این رابطه فقط یک تقریب است چون این رابطه به نسبت المان ها که در مرز هندسه قرار دارند، بستگی دارد. برای هندسه های نازک، که در آن نسبت بزرگی از المان ها در مرز قرار می‌گیرند، تعداد نودها در هر المان کمی بیستر است.

در ادامه، روابط تقریبی بین تعداد نودها و تعداد المان ها در 2D و 3D برای المان های Lagrange در درجات مختلف آورده شده است. مش های چهار ضلعی (چهارگانه) تقریباً دو برابر مش های مثلثی گره دارند، و مش های شش ضلعی (خشتی) تقریباً شش برابر مش های چهار ضلعی نود دارند.

2D (دو بعدی):

 • المان های مثلثی خطی

        (#nodes) = 0.5 * (#elements)

 • المان های چهارگانه خطی:

       (#nodes) = 1 * (#elements)

 • المان های مثلثی کوادراتیک:

       (#nodes) = 2 * (#elements)

 • المان های چهارگانه کوادراتیک:

       (#nodes) = 4 * (#elements)

 • المان های مثلثی مکعبی:

       (#nodes) = 4.5 * (#elements)

 • المان های چهارگانه مکعبی:

        (#nodes) = 9 * (#elements)

 

دوره جامع آموزش عمومی کامسول- هفته پنجم – مطالعه

آموزش پیشنهادی برای تعداد درجات آزادی در کامسول

 

3D (سه بعدی):

 • المان های چهارضلعی خطی:

       (#nodes) = 0.2 * (#elements)

 • المان های شش ضلعی خطی:

       (#nodes) = 1.2 * (#elements)

 • المان های چهارضلعی کوادراتیک:

       (#nodes) = 1.4 * (#elements)

 • المان های شش ضلعی کوادراتیک:

       (#nodes) = 8.5 * (#elements)

 • المان های چهارضلعی مکعبی:

       (#nodes) = 4.6 * (#elements)

 • المان های شش ضلعی مکعبی:

       (#nodes) = 28 * (#elements)

 

تعداد کل درجات آزادی در کامسول توسط رابطه زیر بدست می آید :

(# درجه آزادی) = (# نود) * (#متغیرهای  وابسته)

هر زمانی که یک مش جدید ایجاد میکنید یا یک مش که قبلا وجود داشته را اصلاح  میکنید، بر روی گزینه Build All کلیک کنید تا تعداد المان های مش موجود در مدل شما در پنجره Log نمایش داده شود. همچنین می توانید با کلیک راست روی نود Mesh و انتخاب Statistics ، تعداد درجات آزادی را پیدا کنید.

برای دیدن تعداد درجات آزادی ، شما باید ابتدا تنظیمات حلگر (solver configurations) را با استفاده از یکبار انجام حل (compute کردن مدل) و با یا کلیک راست روی Study و انتخاب Show Default Solver ایجاد کنید. سپس مطالعه شما شامل یک گره Compile Equations برای هر مرحله ی مطالعه خواهد بود. با کلیک راست بر روی این نودها و انتخاب Statistics شما تعداد درجات آزادی حل شده در مراحل مطالعه کامسول را نیز مشاهده می کنید.

de

توجه داشته باشید که تعداد درجه های آزادی تنها فاکتور تعیین کننده الزامات حافظه و زمان حل یک مساله نیست. 

این متن از وبسایت comsol ترجمه شده است، استفاده از ترجمه با ذکر نام کامسولفا مجاز است.مشاهده متن اصلی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.