0
02188409038 09224335490 (پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 18)
محتوای دوپینگ نوع p

نحوه انجام تجزیه و تحلیل سه بعدی در شبیه سازی نیمه هادی با نرم افزار COMSOL Multiphysics

شبیه سازی نیمه هادی سه بعدی این پتانسیل را دارد که در هنگام توسعه و بهبود فناوری، میزان تست مورد نیاز برای طراحی دستگاه‌های پیچیده را کاهش دهد. از طرفی مدل سازی دستگاه‌های سه بعدی چالش برانگیز است زیرا مقیاس‌های ...