0
02188409038 09224335490 (پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 18)
محتوای Electromagnetic Waves

محاسبه خصوصیات طیفی تشدید کننده حلقه نوری  (optical ring resonator) در نرم افزار COMSOL Multiphysics

اگر زمانی از گنبد عجیب کلیسای جامع سنت پاول در لندن بازدید کردید، مراقب صحبت‌های خود باشید زیرا صدا ایجاد شده در قسمت گنبد در مناطق دیگر نیز به وضوح شنیده می‌شود. در خصوص این پدیده شخصی به اسم لرد ...

تنظیم و مشبندی دامنه های خاص Infinite Element ، Perfectly Matched Layer PML و Absorbing Layer

سه گزینه برای مدل‌سازی یک دامنه وجود دارد که منظور از آن نمایش ناحیه ای با وسعت نامحدود است. در پست قصد داریم در مورد تنظیم و مشبندی Infinite Element ، Perfectly Matched Layer PML و Absorbing Layer بحث کنیم. ...