0
02188409038 09224335490 (پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 18)
دکتر سعید حسن پور طادی
درباره من
  • دارای کارشناسی فیزیک حالت جامد از دانشگاه کاشان، ارشد مهندسی پلاسما و دکتری فوتونیک از دانشگاه شهید بهشتی هستم. کار با نرم افزار کامسول را از سال 1390 با شبیه سازی تخلیه تابان برای پایان نامه کارشناسی ارشد انجام داده و همچنین شبیه سازی برهمنکنش امواج با ساختار های پیچیده و متامتریال ها، شبیه سازی الکتریکی محیط های زیستی و سیالات در رزومه اینجانب قرار دارد. هدایت 3 پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه پلاسما و شبیه سازی تخلیه الکتریکی و فوتونیک و همچنین تدریس دروس پایه و از جمله دیگر فعالیت های اینجانب بوده است.
  • زمینه های تخصصی: پلاسما، الکترومغناطیس، متامتریال، برهمکنش امواج، آنتن، پراکندگی
  • تخصص کامسول: ماژول Plasma - ماژول Wave Optics - ماژول Acoustic -ماژول Fluid Flow -ماژول Thermodynamics -ماژول RF
  • دیگر مهارتها: نرم افزار تخصصی CST
  • تعداد تالیفها: مقالات کنفرانسی : 10  - مقالات ژورنال: 5