0
02188409038 09224335490 (پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه 9 الی 18)
مهندس بابک کبیری
درباره من
  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گرایش جداسازی از دانشگاه علم وصنعت ایران می باشم. حدود 5 سال (از سال 94) با نرم افزار کامسول کار کرده ام و در حوزه این نرم افزار مباحث مختلف مربوط به مهندسی شیمی را بررسی کرده ام.
  • زمینه های تخصصی: آشنایی کامل با مباحث انتقال جرم و حرارت – سنتز نانو مواد- راکتورهای شیمیایی
  • تخصص کامسول : ماژول انتقال جرم در محیط های رقیق-جریان در محیط های متخلخل- راکتور های شیمیایی
  • دیگر مهارتها : Matlab - Aspen Hysys - Xpert